Rezervace chaty a chalupy

Náš rezervační systém na www.chata-a-chalupa.cz vám umožní zajistit si ubytování na chatě, chalupě či v jiném objektu přes internet, z klidu a pohodlí vašeho domova nebo odkudkoli, kde máte k internetu přístup. Výběr vhodného objektu je díky našemu propracovanému vyhledávači rychlý a pohodlný a rezervace vybraného rekreačního objektu je jednoduchá.

1. Výběr chaty/ chalupy, vyhledávání

Podrobná nabídka rekreačních objektů k pronajmutí se nachází pod záložkou Podrobnější vyhledávání. Po kliknutí na tuto záložku a zadání kritérií vyhledávání se dostanete přímo do nabídky objektů k ubytování. Můžete si prohlédnout náhodně zobrazené objekty nebo můžete začít vyhledávat podle žádaného regionu. Využít můžete i „podrobnější hledání“, pokud máte nějaké konkrétní požadavky (např. cena, typ ubytování, aktivity v okolí atd.). Ve formuláři podrobnějšího hledání je také možnost zadat identifikační číslo objektu (pokud hledáte konkrétní objekt a znáte jeho ID).

2. Informace o jednotlivých chatách/ chalupách

Pro informace o chatě/ chalupě klikněte na objekt – otevře se detail s informacemi jako jsou popis objektu a okolí, fotogalerie, popis služeb, ceník atd.

3. Všeobecné obchodní podmínky

Než provedete rezervaci chaty/ chalupy, nezapomeňte se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Objednávka a rezervace chaty/ chalupy

Objednávka je provedena odesláním vyplněného rezervačního formuláře a objednávka je současně podkladem pro vyhotovení smlouvy.

Pro zobrazení rezervačního formuláře klikněte na objekt, otevře se detail objektu a v části „ověření termínu a rezervace“ zadejte požadovaný termín (v sezónu dodržujte termíny sobota – sobota). Po vyplnění termínu klikněte na „ověřit termín a provést rezervaci“. Zobrazí se vám rezervační formulář, ten vyplňte a rezervaci odešlete.

5. Potvrzení rezervace a pokyny k platbě

Po obdržení vaší objednávky ověříme u majitele, zda je vámi uvedený termín volný. Pokud termín volný není, spojíme se s vámi a domluvíme se na dalším postupu. Pokud termín uvedený v objednávce volný je, pak vám rezervaci potvrdíme a termín pro vás rezervujeme. Současně vám zašleme pokyny k platbě.

6. Způsob úhrady

Řiďte se pokyny, které od nás obdržíte. Platbu lze realizovat přes internetové bankovnictví nebo platební kartou. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, který je zásadní pro identifikaci vaší platby.

7. Doplatek a voucher

Pokud je pobyt při rezervaci hrazen formou zálohy, doplatek je nutno uhradit zpravidla nejpozději 35 dní před zahájením pobytu.

Pakliže je uhrazena celá částka za pobyt, cca 14 dnů před nástupem na pobyt od nás obdržíte tzv. voucher (ubytovací poukaz). Voucher je doklad o zaplacených službách, obsahující všechny potřebné informace včetně kontaktu na pronajímatele, resp. osobu, která vás ubytuje. Voucher si proto vezměte s sebou, ubytováni budete po jeho předložení.

8. Vznik a zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah vznikne provedením požadované úhrady (zálohy) v řádném termínu (dle pokynů). Pokud úhrada v požadovaném termínu provedena není, smlouva zaniká.

9. Odstoupení od platné smlouvy a zrušení pobytu - storno

Pobyt lze zrušit a od platné smlouvy odstoupit pouze písemnou formou, tedy zasláním e-mailu na adresu rezervace@chatyachalupy.eu . Zrušení pobytu, stejně jako další změny v rezervaci, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky také upravují výši stornovacího poplatku. Riziko hrazení stornopoplatků lze snížit sjednáním pojištění storna pobytů, které kryje z větší části úhradu stornopoplatků v případech nemoci, úrazu, těhotenství, smrti nebo škody na bydlišti, pokud k takovým událostem dojde před nástupem na objednaný pobyt. Pro více informací o pojištění storna či pro jeho sjednání odkazujeme na našeho partnera, finančního poradce – společnost Financier, s.r.o., e-mail: georgiev@financier.cz

 

Důležité pojmy a informace

 

Rezervace chaty/ chalupy

Pobyt si objednejte přes naši online aplikaci www.chata-a-chalupa.cz. Kontaktovat nás můžete také telefonicky.

 

Délka pobytu a nástupní dny

V exponovaných termínech musí být délka pobytu minimálně 7 nocí. Nástupním a odjezdovým dnem je v sezóně zpravidla sobota. Mimo exponované termíny lze většinou domluvit pobyt krátkodobý nebo s jiným nástupním a odjezdovým dnem. Minimálně však musí být zaplaceny 2 noci.

 

Kapacita objektu – maximální počet osob, počet dětí

Maximální počet osob, které mohou být na chatě/chalupě ubytovány, je uveden v popisu každého objektu a tento počet nemůže být překročen. Výjimkou jsou jedno nebo dvě děti do dvou let věku. Ty mohou být ubytovány i bez nároku na lůžko. Ostatní případy, kdy by měla být kapacita objektu překročena, musí být projednány s pronajímatelem, který musí udělit výslovný souhlas. Pokud přijedou na chatu/chalupu osoby navíc, které nebyly s pronajímatelem předem projednány, nemusí být ubytovány.

 

Kapacita objektu – cena

Pokud se na chatě/chalupě ubytuje méně osob, než umožňuje kapacita objektu, nemá to vliv na cenu. Cena za pronájem v takovém případě nebude nižší. Cena uvedená v ceníku je za pronájem celého objektu, příp. uvedené jednotky, bez ohledu na počet ubytovaných osob.

 

Vznik smluvního vztahu

Jakmile vám potvrdíme vaši rezervaci, je nutné co nejdříve uzavřít smlouvu a současně uhradit zálohu ve výši 40 % z celkové ceny za ubytování. Uhrazením zálohy vzniká de facto smluvní vztah. Doplatek je splatný zpravidla 35 dní před zahájením pobytu. Pokud neuhradíte v řádném termínu zálohu, rezervace propadá. Pokud neuhradíte v řádném termínu doplatek, vaše rezervace může být zrušena a zaplacená záloha bude použita na úhradu stornovacího poplatku. Pokud objednáváte pobyt později než 35 dní před nástupním termínem, neplatí se záloha, ale ihned částka odpovídající celkové ceně za pobyt.

Podotýkáme, že termín „cestovní smlouva“ je definován zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Cestovní smlouva se uzavírá jen v situacích vymezených zákonem.

 

Voucher - ubytovací poukaz

Voucher je doklad o zaplacených službách a slouží jako ubytovací poukaz. Kromě služeb, které jste si objednali a zaplatili obsahuje např. adresu objektu a kontaktní údaje na pronajímatele, resp. osobu, která vás ubytuje. Voucher obdržíte po uhrazení ceny za pobyt v plné výši, zhruba 2 týdny před nástupním termínem.

 

Nástupní a odjezdový den

Příjezdovým dnem je první den, který je uveden na voucheru. Ubytování je možné zpravidla mezi 15.00 – 19.00 hod. Dokladem, který vás opravňuje čerpat zaplacené služby, včetně ubytování, je voucher. V případě ubytování na soukromé chatě či chalupě je potřeba, abyste zbhruba 3 – 5 dnů před příjezdem kontaktovali osobu uvedenou ve voucheru za účelem upřesnění času vašeho příjezdu.

V den ukončení pobytu musíte objekt předat většinou do 10.00 hod.

 

Úhrada spotřebovaných energií a otopu

U některých objektů je cena za spotřebu energií a otopu zakalkulována do ceny pronájmu, u jiných objektů se tyto služby hradí zvlášť až v místě pobytu. V takovém případě je tato skutečnost uvedena v našem popisu objektu a služeb. Pokud se spotřeba energií a otopu hradí až v místě pobytu, pak většinou formou zálohy v den příjezdu. Vyúčtování pak probíhá na konci pobytu.

 

Kauce a úhrada případných škod

Za veškeré případné škody, které během pobytu na chatě/ chalupě způsobíte, nesete odpovědnost a je na domluvě mezi vámi a pronajímatelem, jakým způsobem škodu uhradíte.

U některých objektů se požaduje, aby host při příjezdu složil kauci – vratnou zálohu.V případě, že hosté během svého pobytu na objektu nebo jeho vybavení způsobí nějaké škody, je tato záloha použita na jejich úhradu.

Pokud je požadováno složení kauce, je tato skutečnost uvedena v popisu objektu, včetně informace o výši kauce. Výše případné požadované kauce je uvedena rovněž na objednávce a ve voucheru.

Pokud připouštíte pravděpodobnost, že během svého pobytu na chatě/ chalupě můžete jejímu majiteli způsobit nějaké škody (třeba při pobytu spojeném s oslavami apod.), zvažte možnost sjednání pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě se vám může hodit i v jiných situacích. Informace o tomto pojištění můžete získat na internetových stránkách o pojištění odpovědnosti nebo u našeho finančního poradce, kterého můžete kontaktovat na e-mail georgiev@financier.cz.

 

Poplatky hrazené na místě

V některých případech mohou být hostům při příjezdu účtovány poplatky, např. za parkování, rekreační poplatek apod. V takových případech se jedná o poplatky, které pak ubytovatel odvádí obci. Dalším druhem poplatků, které mohou být hrazeny na místě, jsou poplatky za doplňkové či nadstandardní služby, jako např. za pobyt domácího mazlíčka, využívání bazénu, poplatky za zapůjčení jízdních kol či jiných sportovních potřeb atd. Na veškeré případné poplatky hrazené na místě je upozorněno v popisu objektu a služeb.

 

Spací potřeby v chatách a chalupách

Jak dalece je chata/ chalupa spacími potřebami vybavena, je uvedeno v popisu každého objektu. Rozlišujeme mezi lůžkovinami, povlečením a lůžkovou výbavou. Lůžkovinami označujeme matraci + přikrývku + polštář, povlečením se rozumí prostěradlo + povlečení na přikrývku a na polštář. Lůžková výbava je kompletní vybavení pro spaní, tedy lůžkoviny a povlečení.

 

Standardní vybavení chat a chalup, vytápění

Pro chaty a chalupy v České republice a na Slovensku je běžné, že kuchyň (kuchyňský kout) je vybavena nádobím na vaření a jídelní soupravou pro takový počet osob, jaký je uveden v popisu objektu. Standardní je kompletní lůžková výbava, tzn. lůžkoviny a povlečení. Jakékoli odchylky od tohoto standardu jsou uvedeny v informacích o objektu. Vytápění chaty/ chalupy je pronajímatel povinen zajistit jen pro období topné sezóny.

Informace o vybavení a vytápění objektů, které se nachází mimo ČR a Slovensko, jsou uvedeny v popisu každého jednotlivého objektu.

 

Stravování

Na chatách a chalupách je hostům k dispozici vybavená kuchyň nebo kuchyňský kout. Konkrétní vybavení kuchyně je popsáno v online katalogu u každého objektu zvlášť. Stravování během pobytu v těchto objektech si hosté zajišťují sami.

V penzionech a hotelech naopak možnost vlastního vaření zpravidla není a stravování je zajištěno formou polopenze nebo snídaní, které si lze objednat. U několika objektů tohoto typu je dokonce zakoupení stravování podmínkou pro rezervaci.

 

Doprava na místo pobytu

Doprava je individuální a každý se tudíž na místo pobytu přepravuje jak uzná za vhodné a na vlastní náklady. S ohledem na to, kde je většina objektů z naší nabídky situována (mimo větší města) a vzhledem k sobotním nástupním termínům, ideální je použít pro přepravu osobní automobil. Pokud zvažujete cestu autobusem či vlakem, doporučujeme ověřit si, zda skutečně a jak pohodlně se v daném termínu na místo dostanete (zda jezdí autobus i v sobotu, jak daleko je zastávka od chaty/ chalupy atd.).

 

Stornovací podmínky

Podpisem smlouvy vyjadřujete současně také souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí smlouvy. Součástí všeobecných obchodních podmínek je mj. stornovací řád upravující také výši stornovacích poplatků, které jste povinni uhradit v případě, že objednaný pobyt zrušíte. Před rizikem úhrady stornovacích poplatků vás může ochránit pojištění storna pobytů. Pokud máte zájem o bližší informace, můžete se obrátit na našeho partnerského finančního poradce na e-mail georgiev@financier.cz.

 

Reklamace. Co lze reklamovat a co nikoliv.

Podmínky reklamace upravuje reklamační řád, jež je součástí všeobecných obchodních podmínek. Reklamovat je možné ty služby, které nebyly poskytnuty, ačkoli poskytnuty měly být anebo byly poskytnuty vadně. To znamená, že reklamovat lze to, co je uvedeno v online katalogu, ale skutečnosti neodpovídá. Naproti tomu nelze reklamovat např. menší prostory v chatě/ chalupě, strmé schodiště, starší nábytek nebo vybavení kuchyně apod. Za nedostatek nelze považovat to, co lze u chaty/ chalupy očekávat, co je u tohoto typu rekreačních objektů běžné a tedy to k pobytu v tomto typu rekreačního zařízení patří. Pokud se objeví nějaké nedostatky nebo problémy, je nutno pokusit se o sjednání nápravy již během pobytu, tzn. že by tyto nedostatky měli být hosty projednány ihned přímo s pronajímatelem, aby mohla být případně sjednána náprava.

Pronajímání chat a chalup je v cestovním ruchu velmi specifickou službou. Jednak se úroveň vybavení a kvalita ubytování v jednotlivých objektech tohoto typu může od sebe výrazně lišit, jednak je hodnocení pobytu velmi subjektivní záležitostí, protože výraznou roli při tom hraje to, do jaké míry byly uspokojeny naše emocionální potřeby. Spíše než o komfort jde v případě ubytování na chatách a chalupách o kontakt s přírodou a aktivity v tomto prostředí. Co se týče úrovně ubytování, jednotný standard, jak jej známe např. z ubytování hotelového typu v případě chat a chalup neexistuje. To, jakým způsobem je chata či chalupa vybavena apod. je velmi individuální.O úrovni ubytovacích služeb a ostatních možností každopádně hodně napoví ocenění, která jsou v popisu jednotlivým objektům přidělena, proto jim věnujte při výběru chaty či chalupy pozornost. Objekty s nízkým ohodnocením, tedy se známkou 1 nebo 2 a objekty typu Turist disponují skutečně pouze základním vybavením a s tím je potřeba počítat.

 

 

 

 

Typy rekreačních objektů

 

 

Apartmán

Ubytovací jednotka, která se sestává z pokoje či více pokojů, chodby a sociálního zařízení. Někdy je její součástí i kuchyňský kout. Často v rámci horské chaty nebo většího domu, vily apod.

 

Apartmánový dům

Dům, který má více ubytovacích jednotek typu apartmán či studio, jež se pronajímají jednotlivě. Kuchyň může být společná pro více jednotek. Např. v Chorvatsku je tento typ ubytování velmi obvyklý.

 

ATC

ATC je zkratka pro autokemp. V našem případě se jedná o rekreační komplex s hlavní budovou s recepcí, s chatkami a bungalovy a s parcelami pro obytné vozy a stany.

 

Bungalov

Samostatný stavební celek v rámci rekreačního areálu. Disponuje kuchyní, pokojem či pokoji, společenskou místností atd. Kapacita většinou nepřekročí 15 osob.

 

Byt

Běžná bytová jednotka v bytovém domě, která se využívá k rekreačním pobytům. Bývá v rekreačních oblastech.

 

Horská chata

Objekt v horských oblastech s více pokojovými nebo bytovými jednotkami, které jsou pronajímány samostatně. Hosté nemají k dispozici kuchyň, ale mohou se stravovat v jídelně, která je součástí objektu.

 

Hotel

Ubytovací zařízení s kapacitou zpravidla větší než 35 osob. Obvykle poskytují související služby, jako např. stravování v hotelové restauraci. Zařazení do třídy (počet hvězdiček), které nemusí být vždy povinné, ale je obvyklé, vypovídá o úrovni poskytovaných služeb, vč. ubytovacích.

 

Chalupa

Starší stavba zbudovaná původně pro účel trvalé bydlení, nyní sloužící k individuální rekreaci. Většinou venkovské stavení stojící buď v menší vesnici nebo i na samotě, někdy historické hodnoty, často zrekonstruované. Mnohdy vybavené tradičním nábytkem.

 

Chalupa -vinný sklep

Nástavba nad vinným sklepem, zařízená pro rekreační ubytování. Většinou je umístěna mezi dalšími vinnými sklípky. Pobyt je většinou spojen s možností ochutnávky domácího vína. Nejčastější lokalitou je jižní Morava.

 

Chata

Objekt vybudovaný pro rekreační účely, většinou v rekreační oblasti. Zařízení může být jednoduché a starší, kuchyňka skromná, sociální zařízení bývá menší a též jednoduché. Elektřina a pitná voda nemusí být samozřejmostí, v některých objektech není. Mnohdy budovány postupně po dobu několika let, samotným vlastníkem. Technicky a dispozičně proto může chata působit nesourodě. Kvalita a úroveň zařízení je velmi individuální.

 

Chatka

V porovnání s chatou výrazně menší a jednodušší objekt, co do vybavení to do soukromí, které poskytuje. Často bývá součástí kempu nebo osad typu skautských táborů. Prostředí proto může být hlučnější. Sociální zázemí a kuchyň jsou společné pro celou osadu či kemp. Vybavení chatky je minimální.

 

Chatová osada

Lokalita nebo areál s vícero rekreačních chat nebo chatek. Sociální zařízení a kuchyň společné, limitované a velmi jednoduché.

 

Lázeňský objekt

Ubytovací jednotky různých kategorií. Ubytování s možností využití lázeňských služeb, které jsou poskytovány pod dohledem zdravotnického a rehabilitačního personálu.

 

Penzion

Zařízení obdobné hotelu, většinou menší a rodinné. Disponuje několika pokoji, příp. apartmány či studii. Většinou s možností stravování přímo v objektu, v místnosti k tomu určené.

 

Privát

Bytová jednotka se samostatným vchodem, někdy s kuchyní, někdy bez. Je součástí  např. rodinného domu, ve kterém trvale bydlí jeho majitel.

 

Rekreační dům/ vila

Zpravidla rodinný dům/ vila, využívaný výhradně pro rekreační účely. Často vybaven nadstandardně.

 

Rekreační středisko

Komplex různých ubytovacích zařízení (chatky, bungalovy apod.) s centrální budovou, ve které je možnost stravování, příp. i ubytování. Většinou situováno v přírodě s širokými možnostmi sportovního vyžití.

 

Statek

Původně zemědělská stavba, později přebudovaná na ubytovací zařízení. Úroveň ubytovacích služeb je velmi rozdílná. Některé statky vedle poskytování ubytovacích služeb fungují paralelně dále jako hospodářství, např. s chovem koní.

 

Turist

Ubytovací objekt velmi nízkého standardu (např. chatka), s velmi skromným zařízením, často jen s malým stolkem, židlí a jednoduchou skříní, příp. jen policí. Místo klasické postele jsou často palandy. Objekt je součástí komplexu typu kemp či osada. Sociální zařízení je společné a jednoduché.

 

Zahradní domek

Malý domek umístěný např. vedle rodinného domu vlastníka, v zahrádkářské kolonii nebo v sadu. Vybavení je standardní. Pozemek může vlastník během pobytu hostů využívat.

 

Vysvětlivky k ikonkám.

U objektů mohou být znázorněny ikonky pro 4 oblasti hodnocení a které znázorňují atraktivitu objektu z několika různých hledisek. Dohromady je k dispozici 20 různých ikonek. Ikonky jsou platné v době náboru objektu do nabídky. V době dovolené zákazníka již nemusí zcela platit. Jde pouze o pomůcku, vodítko pro vás a nemusíte se jimi řídit při výběru. Mějte na paměti, že chaty a chalupy jsou specifickým ubytovacím zařízením a my za tyto informace nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Děkujeme za pochopení.

 

* Penziony, hotely – prosté vybavení pokojů, často bývají bez sociálního zařízení, vybavení zařízení mizivá (tzn. bez možností vykonávat doplňkové aktivity), pokud patříte mezi nenáročné klienty

 

** Neokázale vybavený objekt, který uspokojí potřeby příjemné rekreace za příznivou cenu.

Chata: nábytek k dispozici v dostatečné míře, kuchyň k dispozici pro spokojenou přípravu jídel, jednodušší sociální zařízení. V těchto objektech je často BTV, posezení venku, ohniště, atd., vždy elektřina.

Penziony, hotely: pokoje pohodlně vybavené, nemusí však mít vlastní sociální zařízení a např. na pokoji pouze umývadlo, mohou to být rovněž buňky (2 pokoje danné dohromady). K dispozici většinou doplňkové vybavení (sportoviště, bar apod.) Vhodné pro klienty s nižšími nároky.

 

*** Ubytování na běžné úrovni, zařízené se stylem a moderně vybavený.

Chata: ubytování je pohodlné pro všechny hosty, většinou jsou k dispozici o doplňkové vybavení (sportobní náčiní, atd). Ve vybavení vždy elektřina, BTV, vybavená kuchyňka, běžné sociální zařízení. Většinou je k objektu pozemek s posezením, vhodný pro další činnosti a příjemný pobyt.

Penziony, hotely: v pokjích je vždy vlastní sociální zařízení a většinou rovněž BTV a rovněž rozšířené zařízení objektu jako bazén, bar, restaurace, venkovní sportovní a jiné aktivity, internet a další program.

 

*** Lux Luxusní: nadstandartní až luxusní možnosti s vyšším hodnocením než  ***

Chata: k objektu jsou další doplňkové činnosti a vybavení: krb, dvd, satelit, bazén, sauna, půjčovna kol. Takovéto ubytování uspokojí i nejnáročnější klienty v odpovídající cenové relaci.

Penziony, hotely: zařízení rozšířené  často o satelitní TV, saunu, minibar, kurty, garáže. Tyto ubytovací zařízení mají služby na kvalitní úrovni, často je ve vybavennosti rovněž např. restaurace, bazén, konferenční místnosti, a vybavení pro různé sportovní aktivity či prostory.

 

 

Posouzení kvality krajiny a okolí. Toto hodnocení hodnotí atraktivitu prostředí ve kterém se objekt nachází. Jedná se o posouzení subjektivní zaměstnanců cestovní kanceláře a tudíž se může lišit od vašich dojmů ačkoli bylo děláno se snahou o maximální objektivitu.

 

* Zařízení se nachází v méně atraktivním prostředí. Region není tak přitažlivý a zajímavá a turistická místa jsou v delší vzdálenosti od objektu. V okolí objektu mohou být ručivé prvky a nemusí být zcela upravené.

 

** Ubytování je obvykle v interesantním prostředí, v okolí jsou dostupné volnočasové aktivity, které umožňují příjemné trávení dovolené, sportování, exkurze apod. Okolí bývá upravené, mohou zde být však určité mírné rušivé prvky.

 

*** Ubytování je umístěno v atraktivním prostředí, s možnostmi zimní, letní či celoroční dovolené, s bohatým vějířem volnočasových aktivit. Prostředí v sousedství objektu je upravené a pohodlné k posezení venku či odpočinku. Většinou je zde pěkný výhled, nebo je blízko lesa a jiném zajímavém místě, případně je objekt na samotě.

 

*** Plus  Ubytování je v centru nezvykle zajímavé lokality, s atraktivním okolím, čistým vzduchem a klidným prostředím. Ubytování je možno rovněž umístěno blízko lyžařského svahu, u lesa, či u vody. Hotely mohou být dějinném centru, nebo významných dobových atrakcí. Tomu odpovídá i cena za ubytování.

 


.. ubytování je blízko lyžařského areálu (do 20 km) nebo v jeho centru. V sousedství zařízení je většinou k dispozici další kapacita sjezdového lyžování (jednotlivé vleky)

 


..u objektu nebo nedaleko jsou k dispozici zančené a projeté běžecké trasy nebo speciálně upravované trasy

 

..v objektu (vlastní bazén) nebo v sousedství se nabízí možnost kvalitního koupání (rybníky, přírodní nádrž, letní koupaliště s plážemi a zázemím pro hosty)

 


..blízko ubytování (do 30 km) se nachází dobrý krytý bazén nebo akvapark

 


..v okolí objektu jsou značené cyklostezky

 


..v okolí vedou značené turistické cesty

 


..na ubytování nebo nedaleko něj je k dispozici chov koní s možností vyjížděk (za poplatek)

 


..nedaleko ubytování jsou dobré podmínky pro houbaře a houbaření

 


..v blízkém sousedství ubytování je vodní plocha, kde lze po zakoupení povolenky, dohodě s vlastníkem rybařit nebo je nedaleko rybářský revír (15 km)

 


..ubytování je v kraji s nadměrným výskytem přírodních atrakcí, a děl přírody (skalní útvary, propasti, jeskyně, skály)

 


..ubytování je v kraji s nadměrným výskytem dějinných a jiných památek


..v sousedství ubytování, nebo jeho součásti jsou za většinou za poplatek k dispozici tenisové kurty, squash, golf, apod

 


..ubytování je v sousedství řeky, kde se lze věnovat vodáctvé, většinou je zde i půjčovna lodí a výstroje pro vodáky

 


..ubytování je v oblasti kde jsou s pravidelností pořádány lidové akce, kulturní či zábavní. Tato ikonka označuje i ubytování v blízkosti velkých městských center jako např. Praha, Brno, Plzeň s bohatými společenskými možnostmi

 


..ubytování je ve vinařské oblasti, často je možnost po dohodě s vlastníkem navštívit vinařský sklípek spolu s degustací, návštěvy vinných sklepů, značené trasy vedoucí vinařským krajem ať už cyklostezky nebo pro pěší.

 


..ubytování je přímo v lázních nebo v těsném sousedství s možností zajištění lázeňských procedur


..v těsném sousedství objektu se nachází zajímavé a oceňované stavby s jedinečnou lidovou architekturou (skanzeny, památkové rezervace, apod)


..ubytování je na samotě event. polosamotě, v klidném sousedství apod, zde však informace není garantována, neboť mohou nastat změny, které mohou narušit klid a ticho ubytování!

 


..v těsné blízkosti, která souvisí s ubytováním je dětské hřiště, velmi kvalitně udržované a vybavené, nebo je od ubytování vzáleno kousek (jednoduše s automobilem), nebo je blízko zabavního dětského centra.

 

..ubytování, kde je možné pořádat konference a semináře

 

..toto ubytování je uzpůsobené pro potřeby zdravotně postižených návštěvníků (vozíčkáři)

Další zajímavosti a články

 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné...
 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první....
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např....
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata,...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu,...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku...

 

Chata a chalupa.cz. Vyberte si dovolenou v tuzemsku, na Slovensku a dalších evropských destinacích.

Naše chaty a chalupy = pronájem za výhodné ceny = úžasná dovolená. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů a rekreačních domů si určitě...

Pokračovat na Chata a chalupa

Další naši nabídku chaty a chalupy můžete nalézt zde: chaty a chalupy a nebo chaty chalupy

Chaty a chalupy
     
Ubytovací systém
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 567